Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Světový den prarodičů a seniorů 25. července 2021

Papež František v lednu vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů. Slavit se bude pravidelně čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů.

Poprvé se bude slavit v neděli 25. 7. 2021. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všechny dny“ (srv. Mt 28,20). Je to též příslib blízkosti a naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat. Nejen vnoučata a mladí jsou totiž povoláni být přítomnými v životě starých lidí, ale také senioři a prarodiče mají poslání evangelizovat, modlit se a povzbuzovat mladé lidi ve víře. 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ

Plnomocné odpustky

Při této příležitosti je také možné získat mimořádné plnomocné odpustky.

Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) věřícím, kteří se při této příležitosti, vedeni pravým duchem pokání a lásky, zúčastní v tento den mše svaté.

Odpustky se také téhož dne udělují těm věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě potřebných starších lidí v nouzi nebo v obtížné situaci (jako je nemoc, opuštěnost, tělesné postižení a podobně).

Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu a duchovně se zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

Plnomocné odpustky je možné získat pro sebe a pro duše v očistci.

Bannery

    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme