Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

LITANIE K SVATÉMU JOSEFOVI

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici Jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží rodičky,
Přečistý strážce svaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Starostlivý ochránce Kristův,
Hlavo svaté Rodiny,
Josefe, vzore spravedlnosti,
Josefe, vzore čistoty,
Josefe, vzore rozvážnosti,
Josefe, vzore statečnosti,
Josefe, vzore poslušnosti,
Josefe, vzore věrnosti,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore pracujících,
Ozdobo rodinného života,
Ochránce panen,
Útěcho nešťastných,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Odpůrce zlých duchů,
Ochránce Církve,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! 

Ustanovil ho pánem domu svého
a správcem všeho statku svého.

Modleme se:
Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, dopřej nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho orodovaní v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme