Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.


Vznešený patriarcho, svatý Josefe,
který můžeš učinit to, co je nemožné,
pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí.
Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace,
které ti svěřuji, aby došly šťastného konce.
Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru.
Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo,
a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno,
ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc.
Amen.

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme