Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Omezení pro bohoslužby zůstávají téměř nezměněna.

Vzhledem k tomu, že nelze cestovat mezi okresy, může být člověk na bohoslužbě jen tam, kde trvale bydlí, nebo právě pobývá. 
Nestačí jen plátěná rouška. Je třeba mít nasazený respirátor či alespoň chirurgickou roušku.

Při účasti na bohoslužbě tedy platí:

  • počet účastníků je omezen na 10 % z kapacity míst k sezení
  • mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku
  • dezinfikovat si ruce při vstupu do kostela (kaple)
  • dodržovat 2m rozestupy vyjma členů domácnosti
  • zákaz hromadného zpěvu s výjimkou varhaníka či zpěváků na odděleném místě
  • nesmí docházet k podávání rukou

Svatby a pohřbu se může účastnit max. 15 osob.

Bannery

    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme