Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Rok sv. Josefa

Sv. Josef - Ochránce církve (Giuseppe Rollini, 1893)

Papež František vyhlásil od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 Rok sv. Josefa.
Je to příležitost otevřít se milosti, kterou to na přímluvu tohoto světece přináší.

Ite ad Joseph - Jděte k Josefovi (Gn 41,55)

Tato výzva zazněla nejprve od faraona k Josefovi (Egyptskému), jednomu z dvanácti Jákobových synů, kterého jeho bratři prodali do egyptského otroctví. Božím řízením se však stal správcem nad egyptskou zemí a v nouzi faraon vyzývá hladovějící lid, aby se obrátil právě k Josefovi. Josef tak zachraňuje od hladu Egypt a poté i svou velkou rodinu.
Obdobně je Josef (Nazaretský) pokorným Božím služebníkem, ochráncem své rodiny (Svaté Rodiny) a celé církve (za Ochránce univerzální církve prohlášen papežem Piem IX. v roce 1870). Proto se i k němu obracíme a svěřujeme se mu jako k našemu ochránci v různých záležitostech a nouzích na základě výzvy "Jděte k Josefovi".

Přiložený obraz od Giusepa Rolliniho z roku 1893 znázorňuje sv. Josefa jako Ochránce všeobecné církve. 


Bannery

    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme