Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Římskokatolická farnost Křižanov

Vítejte na našich stránkách!

Chvála Kristu,

ač se to nezdá, čas mojí formace v semináři se chýlí ke konci. U mnohých tato zpráva budí údiv a překvapení, ano,  i pro mě samotného je to až k neuvěření.

Úspěšně jsem došel do pátého ročníku. Cesta to nebyla (a asi ještě nebude) vždy jednoduchá. Nicméně Hospodin je mocný a má i se mnou svůj plán. Před dávnými lety, kdy počty seminaristů byly větší, bych procházel horko těžko. Teď jsme jedna větší rodina, kde si můžeme více vycházet vstříc, ochotněji hledat termíny a celkově více sdílet své životy a to je super. Většina předmětů je už za mnou, a to čím procházím, letos se dotýká úzce kněžské služby. Z předmětů jako Homiletika (Kázání), Hodegetika (Duchovní doprovázení), nebo Slavení svátosti smíření (Zpovědnice) jsem nadšený, to je i radost chodit do školy.

V letním semestru budou na spadnutí státnice a diplomka. Jsem zvědavý, jak vše půjde. Prosím o modlitbu a přímluvu.

Co mě čeká po skončení páťáku?

Jedno z mých přání je mít uzavřenou fakultu a pak vyhlížet jáhenské svěcení. K obojímu právě směřuji. Co vím, tak i kdyby nevyšlo vše na fakultě, i v rámci jáhenského roku se dá mnohé dodělat.

Můj čas velkého učení se pomalu chýlí ke konci a já se již pomalu těším do nové  farnosti, kde bych byl bez Vás, zázemí své domácí farnosti, to nevím..… Moc vám všem děkuji – jste moje širší rodina, které si srdečně cením.

Děkuji za Vás všechny. Ať Vám Pán žehná.

Milda

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme