Kontaktujte nás: 733 742 732 | krizanov@dieceze.cz

Římskokatolická farnost Křižanov

Vítejte na našich stránkách!

O FARNOSTI


Římskokatolická farnost Křižanov představuje společenství křesťanů na území 8 obcí:

Farnost je součástí velkomeziříčského děkanství, brněnské diecéze a římskokatolické církve.

Farnost je živým společenstvím křesťanské víry, naděje a lásky.

Duchovním správcem farnosti je pod vedením diecézního biskupa farář (příp. administrátor), se kterým při naplňování poslání farnosti spolupracují farníci (laici). Součástí farnosti je i Spolek Katolického domu v Křižanově.

Posláním farnosti je hlásání evangelia (radostné zprávy), slavení liturgických obřadů (mší svatých, svátostí, obřadů žehnání), modlitba, vzdělávání v oblasti křesťanské víry, charitativní činnost a spolupráce na společenském životě obcí. Dále správa církevního majetku, vedení matrik a zastupování farního společenství před společností a světským právem.

Hlavními patrony farnosti jsou sv. Václav a sv. Zdislava.

Bannery

Logo synoda    TK

Fond PULS

Jak pulsujeme